VAŠE POTÍŽE

KDY POUŽIJEME BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE - tento návod je pouze orientační, vždy je vhodnější poradit se o výběru se zkušeným terapeutem a svůj výběr esencí si potvrdit či doplnit

Agresivita Cesmína ostrolistá - Holly
Alergické reakce Krizový krém - Rescue cream
Alergie na prach a špínu Plané jablko - Crab Apple
Apatie Planá růže -  Wild Rose
Asketismus Voda z léčivých pramenů - Rock Water

Beznaděj Hlodaš - Gorse
Bezohlednost ve vlastním zájmu Vinná réva - Vine
Bití kamarádů u dětí Vinná réva - Vine
Blokády v učení Kaštan koňský - Chestnut Bud
Bodnutí hmyzem Krizový krém - Rescue cream
Boj za hranicemi vlastních sil Dub letní - Oak
Bojácnost Kejklířka skvrnitá - Mimulus

Cítíte se opomíjení a přehlížení Čekanka obecná - Chicory
Ctižádost bez užitku Sveřep větevnatý - Wild Oat

Deprese bez zjevného důvodu Divoká hořčice - Mustard
Deprese, když se věci nedaří Hořec - Gentian
Dětství prožité bez lásky Čekanka obecná - Chicory
Dominance Vinná réva - Vine
Duševní únava Habr - Hornbeam

Ekzémy Krizový krém - Rescue Cream
Extremní strach Devaterník penízkový - Rock Rose

Falešná skromnost Modřín opadavý - Larch
Fanatismus Sporýš lékařský - Vervain
Fobie z pavouků Kejklířka skvrnitá - Mimulus
Fobie ze tmy Kejklířka skvrnitá - Mimulus
Frustrace životem Sveřep větevnatý - Wild Oat

Halucinace Devaterník penízkový - Rock Rose
Hlásání vlastní pravdy Sporýš lékařský - Vervain
Hledání chyb na svém vzhledu Plané jablko - Crab Apple
Hluboká muka Kaštan jedlý - Sweet Chesnut
Hraný optimismus Řepík lékařský - Agrimony
Hrozný prožitek Snědek okoličnatý - Star of Bethlehem
Hyperaktivní dítě Sporýš lékařský - Vervain
Hysterie Slíva třešňová - Cherry Plum

Impulzivnost Sporýš lékařský - Vervain
Impulzivnost až neslušnost Netýkavka žlázonosná - Impatiens
Izolovanost Žebratka bahenní - Water Violet

Jen vlastní problémy jsou důležité Skotský vřes - Heather

Každodenní fobie Kejklířka skvrnitá - Mimulus
Konflikt v nitru Slíva třešňová - Cherry Plum
Krizová situace Krizová esence - Rescue Remedy

Léčba mentálního šoku Snědek okoličnatý - Star of Bethlehem
Léčba tělesného šoku Snědek okoličnatý - Star of Bethlehem

Málo vůle postavit se názorům jiných Zeměžluč lékařská - Centaury
Manipulace láskou Čekanka obecná - Chicory
Misionářské sklony Sporýš lékařský - Vervain
Mluvíte jen o sobě Skotský vřes - Heather
Mnoho zájmů bez skutečného prožitku Sveřep větevnatý - Wild Oat
Modřiny Krizový krém - Rescue cream
Mučednictví Voda z léčivých pramenů - Rock Water
Myšlenky mimo přítomnost Bílá lesní réva - Clematis
Myšlenky mimo realitu Bílá lesní réva - Clematis

Nadměrná zátěž tělesná i duševní Oliva - Olive
Náladovost Chmerek roční - Scleranthus
Namyšlenost Žebratka bahenní - Water Violet
Napravení jizev Krizový krém - Rescue Cream
Naprostá vyčerpanost Oliva - Olive
Naprosté zoufalství Kaštan jedlý - Sweet Chestnut
Nedopřávání si žádných životních radostí Voda z léčivých pramenů - Rock Water
Nedostatek motivace Planá růže - Wild Rose
Nedostatek sebevědomí Modřín opadavý - Larch
Nedůvěra v sebe sama Rožec - Cerato
Negativní pcity při tloušťce Plané jablko - Crab Apple
Negativní pocity při akné Plané jablko - Crab Apple
Nejisté a měnící se názory Rožec - Cerato
Nejistota Chmerek roční - Scleranthus
Nejistota nad vlastní životní cestou Sveřep větevnatý - Wild Oat
Neklidná mysl Chmerek roční - Scleranthus
Nekontrolovatelné myšlenky Slíva třešňová - Cherry Plum
Nemoc z přepracování Dub letní - Oak
Nemyslíte na sebe, jen na druhé Zeměžluč lékařská - Centaury
Nenávist Cesmína ostrolistá - Holly
Neodbytné myšlenky Kaštan bílý - White Chestnut
Neplánované těhotenství Vlašský ořech - Walnut
Neposedné dítě Netýkavka žlázonosná - Impatiens
Nepoučitelnost z chyb Kaštan koňský - Chestnut Bud
Nerozhodnost Chmerek roční - Scleranthus
Nervové napětí bez uvolnění Sporýš lékařský - Vervain
Nervové zhroucení Krizová esence - Rescue Remedy
Nervozita Netýkavka žlázonosná - Impatiens
Neschopnost dosáhnout cíle Sveřep větevnatý - Wild Oat
Neschopnost odpouštět Buk lesní - Beech
Neschopnost prosadit se Zeměžluč lékařská - Centaury
Neschopnost překonávat překážky Hořec nahořklý - Gentian
Neschopnost přijmout názory druhých Buk lesní - Beech
Neschopnost rozhodnout mezi možnostmi Chmerek roční - Scleranthus
Neschopnost říci "ne" Zeměžluč lékařská - Centaury
Neschopnost spolehnout se na sebe Modřín opadavý - Larch
Neschopnost uplatnit svůj talent Sveřep větevnatý - Wild Oat
Neschopnost vcítění se Buk lesní - Beech
Neschopnost žít v přítomném světě Bílá lesní réva - Clematis
Nesoustředěnost Sveřep větevnatý - Wild Oat, Kaštan bílý - White Chestnut
Nespokojenost se sebou Sveřep větevnatý - Wild Oat
Nestěžujete si, ale jste osamělí Žebratka bahenní - Water Violet
Netečnost Planá růže - Wild Rose
Netolerance vůči ostatním Buk lesní - Beech
Netrpělivost Netýkavka žlázonosná - Impatiens
Neusilujete o pocit štěstí Planá růže - Wild Rose
Neusilujete o zlepšení situace Planá růže - Wild Rose
Neustálé analyzování vlastních skutků Skotská sosna - Pine
Neustále něco komentujete a kritizujete Čekanka obecná - Chicory
Neustálé stěžování si Žlutá vrba - Willow
Neustálé zabývání se problémy a jejich příčinou Kaštan koňský - Chestnut Bud
Nevěnujete pozornost svému vyčerpání Dub letní - Oak
Nevnímáte a neslyšíte bystře Kaštan bílý - White Chestnut
Nevnímáte při oslovení Kaštan bílý - White Chestnut
Nezájem o život Planá růže - Wild Rose
Nezdravý smysl pro spravedlnost Sporýš lékařský - Vervain 
Noční můry Devaterník penízkový - Rock Rose
Nostalgie Zimolez kozí list - Honeysuckle 
Nový partner Vlašský ořech - Walnut
Nový začátek Vlašský ořech - Walnut
Nucené veselí Řepík lékařský - Agrimony
Nucení ostatních ke štěstí Sporýš lékařský - Vervain

Obava z nějakého neštěstí Topol osika - Aspen
Obava z neúspěchu Kejklířka skvrnitá - Mimulus
Obava z vlastní neschopnosti Habr - Hornbeam
Obava ze selhání Habr - Hornbeam
Obava ze ztráty zaměstnání Kejklířka skvrnitá - Mimulus
Obavy o druhé Červený kaštan - Red Chestnut
Obavy ze zkoušek Kejklířka skvrnitá - Mimulus
Obnova duchovní energie Krizová esence - Rescue Remedy, oliva - Olive
Obnova fyzické energie Krizová esence - Rescue Remedy, oliva - Olive
Obsesní chování Plané jablko - Crab Apple
Obviňování druhých Žlutá vrba - Willow
Očekávání neúspěchu Modřín opadavý - Larch
Oddalování povinností Habr - Hornbeam
Odevzdanost Hlodaš - Gorse
Odmítání snahy o změnu Planá růže - Wild Rose
Odmítáte přiznat si, že si za věci můžete sami Žlutá vrba - Willow
Odsuzování ostatních Buk lesní - Beech
Ochranitelský syndrom Červený kaštan - Red Chestnut
Omdlévání Bílá lesní réva - Clematis
Omlouvání se za všechno Skotská sosna - Pine
Opakovaná stejná onemocnění Kaštan koňský - Chesnut Bud
Opakují se vám tytéž úrazy Kaštan koňský - Chestnut Bud
Opičí láska Čekanka obecná - Chicory
Opovrhování názory jiných Buk lesní - Beech
Opruzeniny Krizový krém - Rescue Cream
Otoky Krizový krém - Rescue Cream
Otrocké chování Zeměžluč lékařská - Centaury

Panika Krizová esence - Rescue Remedy
Perfekcionalismus Voda z léčivých pramenů - Rock Water
Pesimismus Hlodaš - Gorse
Plachost Kejklířka skvrnitá - Mimulus
Pobývání ve vlastním světě Bílá lesní réva - Clematis
Pocit "pondělního rána" Habr - Hornbeam
Pocit bezcennosti Skotská sosna - Pine
Pocit hrůzy Devaterník penízkový - Rock Rose
Pocit nadřazenosti Vinná réva - Vine
Pocit nebezpečí Devaterník penízkový - Rock Rose
Pocit neklidu z nových věcí Vlašský ořech - Walnut
Pocit nezhojené a bolestivé rány Snědek okoličnatý - Star of Bethlehem
Pocit oběti Planá růže - Wild Rose
Pocit oběti osudu Žlutá vrba - Willow
Pocit opotřebovanosti Oliva - Olive
Pocit prázdnoty a beznaděje Kaštan jedlý - Sweet Chestnut
Pocit svědění Netýkavka žlázonosná - Impatiens
Pocit vlastní neschopnosti Modřín opadavý - Larch
Pocit vnější špinavosti Plané jablko - Crab Apple
Pocit vnitřní špinavosti Plané jablko - Crab Apple
Pocit, že je s vámi špatně jednáno Žlutá vrba - Willow
Pocit, že již není cesty Hlodaš - Gorse
Pocit, že musíte být dokonalým příkladem Voda z léčivých pramenů - Rock Water
Pocit, že nic nezvládáte Modřín opadavý - Larch
Pocit, že se nic nevede Modřín opadavý - Larch
Pocit, že ublížíme druhým Slíva třešňová - Cherry Plum
Pocit, že ublížíme sobě Slíva třešňová - Cherry Plum
Pocit, že už nelze nic dělat Hlodaš - Gorse
Pocit, že vše vyžaduje příliš úsilí Oliva - Olive
Pocit, že zhasla poslední naděje Kaštan jedlý - Sweet Chestnut
Pocti vnitřního přetlaku Netýkavka žlázonosná - Impatiens
Podceňování potíží při nemoci Řepík lékařský - Agrimony
Podezřívavost Cesmína ostrolistá - Holly
Podrážděnost Netýkavka žlázonosná - Impatiens, Sporýš lékařský - Vervain
Pochybnosti o vlastních rozhodnutích Rožec - Cerato
Pochybnosti o vlastním úsudku Rožec - Cerato
Pomalé učení Kaštan koňský - Chestnut Bud
Pomstychtivost Cesmína ostrolistá - Holly
Ponižování ostatních Vinná réva - Vine
Popohánění druhých Netýkavka žlázonosná - Impatiens
Poradíte si se vším, ale jste osamělí Žebratka bahenní - Water Violet
Posedlost sebou samým Skotský vřes - Heather
Potíže při kojení Plané jablko - Crab Apple
Potíže s líbáním Plané jablko - Crab Apple
Potíže s tělesnými projevy Plané jablko - Crab Apple
Potíže se sexualitou Plané jablko - Crab Apple
Potlačování emocí Voda z léčivých pramenů - Rock Water
Potlačování vlastních přání a potřeb Zeměžluč lékařská - Centaury
Potřeba obnovení sil a energie Krizová esence - Rescue Remedy
Práce až ke kolapsu či nemoci Dub letní - Oak
Problémy matek při osamostatnění dítěte Čekanka obecná - Chicory
Problémy se soustředěním Kaštan bílý - White Chestnut
Problémy se spánkem pro myšlenky Kaštan bílý - White Chestnut
Projevy násilí bez sebekontroly Slíva třešňová - Cherry Plum
Projevy vzteku bez sebekontroly Slíva třešňová - Cherry Plum
První pomoc v krizi Krizová esence - Rescue Remedy
Přebírání chyb za ostatní Skotská sosna - Pine
Přebírání zodpovědnosti ostatních na sebe Skotská sosna - Pine
Předtuchy Topol osika - Aspen
Přehánění věcí Sporýš lékařský - Vervain
Přechodný nedostatek sil Jilm - Elm
Přelétávání od jedné věci ke druhé Chmerek roční - Scleranthus
Přemrštěné nároky na sebe sama Skotská sosna - Pine
Přesvědčení o vlastním správném názoru Vinná réva - Vine
Přesvědčování ostatních Sporýš lékařský - Vervain
Přetrvávající obavy Kaštan koňský - Chestnut Bud
Přežívání ve vzpomínkách Zimolez kozí list - Honeysuckle
Příliš poddajné a hodné dítě Zeměžluč lékařská - Centaury
Příliš přísná pravidla Voda z léčivých pramenů - Rock Water
Příliš starostlivá matka Červený kaštan - Red Chestnut
Příliš starostlivá zdravotní sestra Červený kaštan - Red Chestnut
Přílišná aktivita Sporýš lékařský - Vervain
Přílišná kritičnost Buk lesní - Beech
Přílišná péče o ostatní se snahou zavázat si je Čekanka obecná - Chicory
Přílišná podřízenost Zeměžluč lékařská - Centaury
Přílišná sebejistota Vinná réva - Vine
Přílišná zodpovědnost Jilm - Elm
Přílišné nadšení Sporýš lékařský - Vervain
Přílišné otálení Habr - Hornbeam
Přílišné řečnění Sporýš lékařský - Vervain
Přílišné snění Bílá lesní réva - Clematis
Přílišné zaujetí detaily Plané jablko - Crab Apple
Přísná disciplína pro sebe i ostatní Voda z léčivých pramenů - Rock Water
Psaní petic opakované Sporýš lékařský - Vervain
Pýcha Žebratka bahenní - Water Violet

Ranní únava Habr - Hornbeam
Rezignace Planá růže - Wild Rose
Rozpraskané bradavky Krizový krém - Rescue Cream
Rozvod Krizová esence - Rescue Remedy
Rvavost Dub letní - Oak
Rýmový nos Krizový krém - Rescue Cream

Samostatnost, pocit osamění Žebratka bahenní - Water Violet
Samovolná úzkost Topol osika - Aspen
Sebelítost Žlutá vrba - Willow,  Čekanka obecná - Chicory
Sebenenávist Plané jablko - Crab Apple
Sebeobětování Skotská sosna - Pine
Sebeobviňování Skotská sosna - Pine
Sebetrestání Skotská sosna - Pine
Sebevražedné myšlenky Slíva třešňová - Cherry Plum
Sebezapírání Voda z léčivých pramenů - Rock Water
Sílná osobnost, přesto pocit osamění Žebratka bahenní - Water Violet
Silné emoce Cesmína ostrolistá - Holly
Skákání do řeči druhým Netýkavka žlázonosná - Impatiens
Skleslost Kaštan jedlý - Sweet Chestnut
Skleslost při zhoršení zdravotního stavu Hořec - Gentian
Skleslost, když se věci nedaří Hořec - Gentian
Skrývání trápení Řepík lékařský - Agrimony
Slabé okamžiky v životě silného člověka Jilm - Elm
Smíření se špatnou situací Planá růže - Wild Rose
Smutek starých lidí Zimolez kozí list - Honeysuckle
Snadné odrazení i při malém nezdaru Hořec - Gentian
Snílkovství Bílá lesní réva - Clematis
Sny bez zrealizování Bílá lesní réva - Clematis
Sobecká panovačnost Čekanka obecná - Chicory
Spáleniny Krizový krém - Rescue Cream
Spaní během dne Bílá lesní réva - Clematis
Stav po havárii Devaterník penízkový - Rock Rose
Stavění vzdušných zámků Bílá lesní réva - Clematis
Stěhování Vlašský ořech - Walnut
Stesk po domově Zimolez kozí list - Honeysuckle
Strach o blízké Červený kaštan - Red Chestnut
Strach z bubáků Topol osika - Aspen
Strach z mluvení na veřejnosti Kejklířka skvrnitá - Mimulus
Strach z neznámého Topol osika - Aspen
Strach z okolního drsného světa Kejklířka skvrnitá - Mimulus
Strach ze společenského styku Kejklířka skvrnitá - Mimulus
Strach ze známých věcí Kejklířka skvrnitá - Mimulus
Strach ze ztráty sebekontroly Slíva třešňová - Cherry Plum
Strašidelné sny Devaterník penízkový - Rock Rose
Stres Krizová esence - Rescue Remedy
Stydlivost Kejklířka skvrnitá - Mimulus

Šikanování ostatních Vinná réva - Vine
Šok Devaterník penízkový - Rock Rose
Šok a následky šoku Snědek okoličnatý - Star of Bethlehem
Špatné myšlenky Slíva třešňová - Cherry Plum
Špatně se hojící rány Krizový krém - Rescue Cream
Špatné sebeovládání Slíva třešňová - Cherry Plum

Talent bez užitku Sveřep větevnatý - Wild Oat
Tendence nudit ostatní Skotský vřes - Heather
Touha po odplatě Cesmína ostrolistá - Holly
Touha po sebeobětování Skotská sosna - Pine
Tréma Krizová esence - Rescue Remedy
Tyranie Vinná réva - Vine

Události vám přechodně přerostly přes hlavu Jilm - Elm
Únava těla i ducha Oliva - Olive
Upírání si radostí Voda z léčivých pramenů - Rock Water
Utíkání z reality Bílá lesní réva - Clematis
Úzkost bez příčiny Topol osika - Aspen

Váhavost Modřín opadavý - Larch
Viníte osud i lidi kolem Žlutá vrba - Willow
Vliv silných osobností Zeměžluč lékařská - Centaury
Vnitřní hlasy Topol osika - Aspen
Vnitřní nejistota Chmerek roční - Scleranthus
Vstup do školy Vlašský ořech - Walnut
Vstup do zaměstnání Vlašský ořech - Walnut
Vybíráte stejný typ partnera Kaštan koňský - Chestnut Bud
Vyčerpanost po nemoci Oliva - Olive
Vyhledávání rady druhých Rožec - Cerato
Výkyvy nálad Chmerek roční - Scleranthus
Výlevy špatné nálady Netýkavka žlázonosná - Impatiens
Vypětí Krizová esence - Rescue Remedy
Vyrážky bez vysvětlení Netýkavka žlázonosná - Impatiens
Vyžadujete čas a pozornost ostatních Čekanka obecná - Chicory
Vzdálenost od ostatních pocitem Žebratka bahenní - Water Violet
Vzdor Žlutá vrba - Willow
Vzteklé dítě Netýkavka žlázonosná - Impatiens
Zabýváte se jen vlastními prožitky Skotský vřes - Heather

Zahořklost Žlutá vrba - Willow
Zakrývání problémů Řepík lékařský - Agrimony
Závist Cesmína ostrolistá - Holly
Zdolávání překážek až k sebezničení Dub letní - Oak

 

bachovky

Předvolby soukromí

Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení