BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

Bachovy květové esence

Přírodní kosmetika

VAŠE POTÍŽE od A do Z

KDY POUŽIJEME BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

Agresivita Cesmína ostrolistá - Holly
Alergické reakce Krizový krém - Rescue cream
Alergie na prach a špínu Plané jablko - Crab Apple
Apatie Planá růže -  Wild Rose
Asketismus Voda z léčivých pramenů - Rock Water

Beznaděj Hlodaš - Gorse
Bezohlednost ve vlastním zájmu Vinná réva - Vine
Bití kamarádů u dětí Vinná réva - Vine
Blokády v učení Kaštan koňský - Chestnut Bud
Bodnutí hmyzem Krizový krém - Rescue cream
Boj za hranicemi vlastních sil Dub letní - Oak
Bojácnost Kejklířka skvrnitá - Mimulus

Cítíte se opomíjení a přehlížení Čekanka obecná - Chicory
Ctižádost bez užitku Sveřep větevnatý - Wild Oat

Deprese bez zjevného důvodu Divoká hořčice - Mustard
Deprese, když se věci nedaří Hořec - Gentian
Dětství prožité bez lásky Čekanka obecná - Chicory
Dominance Vinná réva - Vine
Duševní únava Habr - Hornbeam

Ekzémy Krizový krém - Rescue Cream
Extremní strach Devaterník penízkový - Rock Rose

Falešná skromnost Modřín opadavý - Larch
Fanatismus Sporýš lékařský - Vervain
Fobie z pavouků Kejklířka skvrnitá - Mimulus
Fobie ze tmy Kejklířka skvrnitá - Mimulus
Frustrace životem Sveřep větevnatý - Wild Oat

Halucinace Devaterník penízkový - Rock Rose
Hlásání vlastní pravdy Sporýš lékařský - Vervain
Hledání chyb na svém vzhledu Plané jablko - Crab Apple
Hluboká muka Kaštan jedlý - Sweet Chesnut
Hraný optimismus Řepík lékařský - Agrimony
Hrozný prožitek Snědek okoličnatý - Star of Bethlehem
Hyperaktivní dítě Sporýš lékařský - Vervain
Hysterie Slíva třešňová - Cherry Plum

Impulzivnost Sporýš lékařský - Vervain
Impulzivnost až neslušnost Netýkavka žlázonosná - Impatiens
Izolovanost Žebratka bahenní - Water Violet

Jen vlastní problémy jsou důležité Skotský vřes - Heather

Každodenní fobie Kejklířka skvrnitá - Mimulus
Konflikt v nitru Slíva třešňová - Cherry Plum
Krizová situace Krizová esence - Rescue Remedy

Léčba mentálního šoku Snědek okoličnatý - Star of Bethlehem
Léčba tělesného šoku Snědek okoličnatý - Star of Bethlehem

Málo vůle postavit se názorům jiných Zeměžluč lékařská - Centaury
Manipulace láskou Čekanka obecná - Chicory
Misionářské sklony Sporýš lékařský - Vervain
Mluvíte jen o sobě Skotský vřes - Heather
Mnoho zájmů bez skutečného prožitku Sveřep větevnatý - Wild Oat
Modřiny Krizový krém - Rescue cream
Mučednictví Voda z léčivých pramenů - Rock Water
Myšlenky mimo přítomnost Bílá lesní réva - Clematis
Myšlenky mimo realitu Bílá lesní réva - Clematis

Nadměrná zátěž tělesná i duševní Oliva - Olive
Náladovost Chmerek roční - Scleranthus
Namyšlenost Žebratka bahenní - Water Violet
Napravení jizev Krizový krém - Rescue Cream
Naprostá vyčerpanost Oliva - Olive
Naprosté zoufalství Kaštan jedlý - Sweet Chestnut
Nedopřávání si žádných životních radostí Voda z léčivých pramenů - Rock Water
Nedostatek motivace Planá růže - Wild Rose
Nedostatek sebevědomí Modřín opadavý - Larch
Nedůvěra v sebe sama Rožec - Cerato
Negativní pcity při tloušťce Plané jablko - Crab Apple
Negativní pocity při akné Plané jablko - Crab Apple
Nejisté a měnící se názory Rožec - Cerato
Nejistota Chmerek roční - Scleranthus
Nejistota nad vlastní životní cestou Sveřep větevnatý - Wild Oat
Neklidná mysl Chmerek roční - Scleranthus
Nekontrolovatelné myšlenky Slíva třešňová - Cherry Plum
Nemoc z přepracování Dub letní - Oak
Nemyslíte na sebe, jen na druhé Zeměžluč lékařská - Centaury
Nenávist Cesmína ostrolistá - Holly
Neodbytné myšlenky Kaštan bílý - White Chestnut
Neplánované těhotenství Vlašský ořech - Walnut
Neposedné dítě Netýkavka žlázonosná - Impatiens
Nepoučitelnost z chyb Kaštan koňský - Chestnut Bud
Nerozhodnost Chmerek roční - Scleranthus
Nervové napětí bez uvolnění Sporýš lékařský - Vervain
Nervové zhroucení Krizová esence - Rescue Remedy
Nervozita Netýkavka žlázonosná - Impatiens
Neschopnost dosáhnout cíle Sveřep větevnatý - Wild Oat
Neschopnost odpouštět Buk lesní - Beech
Neschopnost prosadit se Zeměžluč lékařská - Centaury
Neschopnost překonávat překážky Hořec nahořklý - Gentian
Neschopnost přijmout názory druhých Buk lesní - Beech
Neschopnost rozhodnout mezi možnostmi Chmerek roční - Scleranthus
Neschopnost říci "ne" Zeměžluč lékařská - Centaury
Neschopnost spolehnout se na sebe Modřín opadavý - Larch
Neschopnost uplatnit svůj talent Sveřep větevnatý - Wild Oat
Neschopnost vcítění se Buk lesní - Beech
Neschopnost žít v přítomném světě Bílá lesní réva - Clematis
Nesoustředěnost Sveřep větevnatý - Wild Oat, Kaštan bílý - White Chestnut
Nespokojenost se sebou Sveřep větevnatý - Wild Oat
Nestěžujete si, ale jste osamělí Žebratka bahenní - Water Violet
Netečnost Planá růže - Wild Rose
Netolerance vůči ostatním Buk lesní - Beech
Netrpělivost Netýkavka žlázonosná - Impatiens
Neusilujete o pocit štěstí Planá růže - Wild Rose
Neusilujete o zlepšení situace Planá růže - Wild Rose
Neustálé analyzování vlastních skutků Skotská sosna - Pine
Neustále něco komentujete a kritizujete Čekanka obecná - Chicory
Neustálé stěžování si Žlutá vrba - Willow
Neustálé zabývání se problémy a jejich příčinou Kaštan koňský - Chestnut Bud
Nevěnujete pozornost svému vyčerpání Dub letní - Oak
Nevnímáte a neslyšíte bystře Kaštan bílý - White Chestnut
Nevnímáte při oslovení Kaštan bílý - White Chestnut
Nezájem o život Planá růže - Wild Rose
Nezdravý smysl pro spravedlnost Sporýš lékařský - Vervain 
Noční můry Devaterník penízkový - Rock Rose
Nostalgie Zimolez kozí list - Honeysuckle 
Nový partner Vlašský ořech - Walnut
Nový začátek Vlašský ořech - Walnut
Nucené veselí Řepík lékařský - Agrimony
Nucení ostatních ke štěstí Sporýš lékařský - Vervain

Obava z nějakého neštěstí Topol osika - Aspen
Obava z neúspěchu Kejklířka skvrnitá - Mimulus
Obava z vlastní neschopnosti Habr - Hornbeam
Obava ze selhání Habr - Hornbeam
Obava ze ztráty zaměstnání Kejklířka skvrnitá - Mimulus
Obavy o druhé Červený kaštan - Red Chestnut
Obavy ze zkoušek Kejklířka skvrnitá - Mimulus
Obnova duchovní energie Krizová esence - Rescue Remedy, oliva - Olive
Obnova fyzické energie Krizová esence - Rescue Remedy, oliva - Olive
Obsesní chování Plané jablko - Crab Apple
Obviňování druhých Žlutá vrba - Willow
Očekávání neúspěchu Modřín opadavý - Larch
Oddalování povinností Habr - Hornbeam
Odevzdanost Hlodaš - Gorse
Odmítání snahy o změnu Planá růže - Wild Rose
Odmítáte přiznat si, že si za věci můžete sami Žlutá vrba - Willow
Odsuzování ostatních Buk lesní - Beech
Ochranitelský syndrom Červený kaštan - Red Chestnut
Omdlévání Bílá lesní réva - Clematis
Omlouvání se za všechno Skotská sosna - Pine
Opakovaná stejná onemocnění Kaštan koňský - Chesnut Bud
Opakují se vám tytéž úrazy Kaštan koňský - Chestnut Bud
Opičí láska Čekanka obecná - Chicory
Opovrhování názory jiných Buk lesní - Beech
Opruzeniny Krizový krém - Rescue Cream
Otoky Krizový krém - Rescue Cream
Otrocké chování Zeměžluč lékařská - Centaury

Panika Krizová esence - Rescue Remedy
Perfekcionalismus Voda z léčivých pramenů - Rock Water
Pesimismus Hlodaš - Gorse
Plachost Kejklířka skvrnitá - Mimulus
Pobývání ve vlastním světě Bílá lesní réva - Clematis
Pocit "pondělního rána" Habr - Hornbeam
Pocit bezcennosti Skotská sosna - Pine
Pocit hrůzy Devaterník penízkový - Rock Rose
Pocit nadřazenosti Vinná réva - Vine
Pocit nebezpečí Devaterník penízkový - Rock Rose
Pocit neklidu z nových věcí Vlašský ořech - Walnut
Pocit nezhojené a bolestivé rány Snědek okoličnatý - Star of Bethlehem
Pocit oběti Planá růže - Wild Rose
Pocit oběti osudu Žlutá vrba - Willow
Pocit opotřebovanosti Oliva - Olive
Pocit prázdnoty a beznaděje Kaštan jedlý - Sweet Chestnut
Pocit svědění Netýkavka žlázonosná - Impatiens
Pocit vlastní neschopnosti Modřín opadavý - Larch
Pocit vnější špinavosti Plané jablko - Crab Apple
Pocit vnitřní špinavosti Plané jablko - Crab Apple
Pocit, že je s vámi špatně jednáno Žlutá vrba - Willow
Pocit, že již není cesty Hlodaš - Gorse
Pocit, že musíte být dokonalým příkladem Voda z léčivých pramenů - Rock Water
Pocit, že nic nezvládáte Modřín opadavý - Larch
Pocit, že se nic nevede Modřín opadavý - Larch
Pocit, že ublížíme druhým Slíva třešňová - Cherry Plum
Pocit, že ublížíme sobě Slíva třešňová - Cherry Plum
Pocit, že už nelze nic dělat Hlodaš - Gorse
Pocit, že vše vyžaduje příliš úsilí Oliva - Olive
Pocit, že zhasla poslední naděje Kaštan jedlý - Sweet Chestnut
Pocti vnitřního přetlaku Netýkavka žlázonosná - Impatiens
Podceňování potíží při nemoci Řepík lékařský - Agrimony
Podezřívavost Cesmína ostrolistá - Holly
Podrážděnost Netýkavka žlázonosná - Impatiens, Sporýš lékařský - Vervain
Pochybnosti o vlastních rozhodnutích Rožec - Cerato
Pochybnosti o vlastním úsudku Rožec - Cerato
Pomalé učení Kaštan koňský - Chestnut Bud
Pomstychtivost Cesmína ostrolistá - Holly
Ponižování ostatních Vinná réva - Vine
Popohánění druhých Netýkavka žlázonosná - Impatiens
Poradíte si se vším, ale jste osamělí Žebratka bahenní - Water Violet
Posedlost sebou samým Skotský vřes - Heather
Potíže při kojení Plané jablko - Crab Apple
Potíže s líbáním Plané jablko - Crab Apple
Potíže s tělesnými projevy Plané jablko - Crab Apple
Potíže se sexualitou Plané jablko - Crab Apple
Potlačování emocí Voda z léčivých pramenů - Rock Water
Potlačování vlastních přání a potřeb Zeměžluč lékařská - Centaury
Potřeba obnovení sil a energie Krizová esence - Rescue Remedy
Práce až ke kolapsu či nemoci Dub letní - Oak
Problémy matek při osamostatnění dítěte Čekanka obecná - Chicory
Problémy se soustředěním Kaštan bílý - White Chestnut
Problémy se spánkem pro myšlenky Kaštan bílý - White Chestnut
Projevy násilí bez sebekontroly Slíva třešňová - Cherry Plum
Projevy vzteku bez sebekontroly Slíva třešňová - Cherry Plum
První pomoc v krizi Krizová esence - Rescue Remedy
Přebírání chyb za ostatní Skotská sosna - Pine
Přebírání zodpovědnosti ostatních na sebe Skotská sosna - Pine
Předtuchy Topol osika - Aspen
Přehánění věcí Sporýš lékařský - Vervain
Přechodný nedostatek sil Jilm - Elm
Přelétávání od jedné věci ke druhé Chmerek roční - Scleranthus
Přemrštěné nároky na sebe sama Skotská sosna - Pine
Přesvědčení o vlastním správném názoru Vinná réva - Vine
Přesvědčování ostatních Sporýš lékařský - Vervain
Přetrvávající obavy Kaštan koňský - Chestnut Bud
Přežívání ve vzpomínkách Zimolez kozí list - Honeysuckle
Příliš poddajné a hodné dítě Zeměžluč lékařská - Centaury
Příliš přísná pravidla Voda z léčivých pramenů - Rock Water
Příliš starostlivá matka Červený kaštan - Red Chestnut
Příliš starostlivá zdravotní sestra Červený kaštan - Red Chestnut
Přílišná aktivita Sporýš lékařský - Vervain
Přílišná kritičnost Buk lesní - Beech
Přílišná péče o ostatní se snahou zavázat si je Čekanka obecná - Chicory
Přílišná podřízenost Zeměžluč lékařská - Centaury
Přílišná sebejistota Vinná réva - Vine
Přílišná zodpovědnost Jilm - Elm
Přílišné nadšení Sporýš lékařský - Vervain
Přílišné otálení Habr - Hornbeam
Přílišné řečnění Sporýš lékařský - Vervain
Přílišné snění Bílá lesní réva - Clematis
Přílišné zaujetí detaily Plané jablko - Crab Apple
Přísná disciplína pro sebe i ostatní Voda z léčivých pramenů - Rock Water
Psaní petic opakované Sporýš lékařský - Vervain
Pýcha Žebratka bahenní - Water Violet

Ranní únava Habr - Hornbeam
Rezignace Planá růže - Wild Rose
Rozpraskané bradavky Krizový krém - Rescue Cream
Rozvod Krizová esence - Rescue Remedy
Rvavost Dub letní - Oak
Rýmový nos Krizový krém - Rescue Cream

Samostatnost, pocit osamění Žebratka bahenní - Water Violet
Samovolná úzkost Topol osika - Aspen
Sebelítost Žlutá vrba - Willow,  Čekanka obecná - Chicory
Sebenenávist Plané jablko - Crab Apple
Sebeobětování Skotská sosna - Pine
Sebeobviňování Skotská sosna - Pine
Sebetrestání Skotská sosna - Pine
Sebevražedné myšlenky Slíva třešňová - Cherry Plum
Sebezapírání Voda z léčivých pramenů - Rock Water
Sílná osobnost, přesto pocit osamění Žebratka bahenní - Water Violet
Silné emoce Cesmína ostrolistá - Holly
Skákání do řeči druhým Netýkavka žlázonosná - Impatiens
Skleslost Kaštan jedlý - Sweet Chestnut
Skleslost při zhoršení zdravotního stavu Hořec - Gentian
Skleslost, když se věci nedaří Hořec - Gentian
Skrývání trápení Řepík lékařský - Agrimony
Slabé okamžiky v životě silného člověka Jilm - Elm
Smíření se špatnou situací Planá růže - Wild Rose
Smutek starých lidí Zimolez kozí list - Honeysuckle
Snadné odrazení i při malém nezdaru Hořec - Gentian
Snílkovství Bílá lesní réva - Clematis
Sny bez zrealizování Bílá lesní réva - Clematis
Sobecká panovačnost Čekanka obecná - Chicory
Spáleniny Krizový krém - Rescue Cream
Spaní během dne Bílá lesní réva - Clematis
Stav po havárii Devaterník penízkový - Rock Rose
Stavění vzdušných zámků Bílá lesní réva - Clematis
Stěhování Vlašský ořech - Walnut
Stesk po domově Zimolez kozí list - Honeysuckle
Strach o blízké Červený kaštan - Red Chestnut
Strach z bubáků Topol osika - Aspen
Strach z mluvení na veřejnosti Kejklířka skvrnitá - Mimulus
Strach z neznámého Topol osika - Aspen
Strach z okolního drsného světa Kejklířka skvrnitá - Mimulus
Strach ze společenského styku Kejklířka skvrnitá - Mimulus
Strach ze známých věcí Kejklířka skvrnitá - Mimulus
Strach ze ztráty sebekontroly Slíva třešňová - Cherry Plum
Strašidelné sny Devaterník penízkový - Rock Rose
Stres Krizová esence - Rescue Remedy
Stydlivost Kejklířka skvrnitá - Mimulus

Šikanování ostatních Vinná réva - Vine
Šok Devaterník penízkový - Rock Rose
Šok a následky šoku Snědek okoličnatý - Star of Bethlehem
Špatné myšlenky Slíva třešňová - Cherry Plum
Špatně se hojící rány Krizový krém - Rescue Cream
Špatné sebeovládání Slíva třešňová - Cherry Plum

Talent bez užitku Sveřep větevnatý - Wild Oat
Tendence nudit ostatní Skotský vřes - Heather
Touha po odplatě Cesmína ostrolistá - Holly
Touha po sebeobětování Skotská sosna - Pine
Tréma Krizová esence - Rescue Remedy
Tyranie Vinná réva - Vine

Události vám přechodně přerostly přes hlavu Jilm - Elm
Únava těla i ducha Oliva - Olive
Upírání si radostí Voda z léčivých pramenů - Rock Water
Utíkání z reality Bílá lesní réva - Clematis
Úzkost bez příčiny Topol osika - Aspen

Váhavost Modřín opadavý - Larch
Viníte osud i lidi kolem Žlutá vrba - Willow
Vliv silných osobností Zeměžluč lékařská - Centaury
Vnitřní hlasy Topol osika - Aspen
Vnitřní hnutí, působící osamění a konflikty Cesmína ostrolistá - Holly
Vnitřní monology Kaštan bílý - White Chestnut
Vnitřní nejistota Chmerek roční - Scleranthus
Vstup do školy Vlašský ořech - Walnut
Vstup do zaměstnání Vlašský ořech - Walnut
Vybíráte stejný typ partnera Kaštan koňský - Chestnut Bud
Vyčerpanost po nemoci Oliva - Olive
Vyhledávání rady druhých Rožec - Cerato
Výkyvy nálad Chmerek roční - Scleranthus
Výlevy špatné nálady Netýkavka žlázonosná - Impatiens
Vypětí Krizová esence - Rescue Remedy
Vyrážky bez vysvětlení Netýkavka žlázonosná - Impatiens
Vyžadujete čas a pozornost ostatních Čekanka obecná - Chicory
Vzdálenost od ostatních pocitem Žebratka bahenní - Water Violet
Vzdor Žlutá vrba - Willow
Vzteklé dítě Netýkavka žlázonosná - Impatiens
Zabýváte se jen vlastními prožitky Skotský vřes - Heather

Zahořklost Žlutá vrba - Willow
Zakrývání problémů Řepík lékařský - Agrimony
Závist Cesmína ostrolistá - Holly
Zdolávání překážek až k sebezničení Dub letní - Oak

 KDY POUŽIJEME SCHÜSSLEROVY MINERÁLNÍ SOLI

Soli dostáváte v ceně konzultace. Konzultace k Vašim potížím je možná osobně i písemně.

Abscesy - Natrium phosphoricum D 6  9
Abscesy  - Calcium sulphuricum D 6 12
Akné juvenilní - Arsenum iodatum 24
Akné v pubertě - Calcium sulphuricum D 6 12
Akné zanícené modročerveně pod kůží - Natrium sulphuricum D 6 10
Aktivizace nadledvinek - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Akutní astmatický záchvat - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Akutní kolikové bolesti v břiše - Magnesium phosphoricum D 6 7
Akutní selhávání srdce - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Akutní zánět průdušek - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Alergie - Calcium phosphoricum D 6 2
Anémie - Ferrum phosphoricum D 12 3
Angína -  Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Angína - Kalium sulphuricum D 6 6
Angína hnisavá - Calcium sulphuricum D 6 12
Angína pectoris - Magnesium phosphoricum D 6 7
Antiseptikum - Kalium phosphoricum D 6 5
Arterioskleróza - Kalium iodatum 15
Artróza - Calcium phosphoricum D 6 2
Astma bronchiální - Arsenum iodatum 23
Astmatický záchvat - Magnesium phosphoricum D 6 7
Benigní nádor -  Calcium fluoratum D 12 1
Bezbolestné oslabující záněty -  Calcium sulphuricum D 6 12
Blednička - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Blednička-  Kalium arsenicosum 13
Blednička - Manganum sulphuricum 17
Bolavé červené rty - Calcium sulphuricum D 6 12
Bolest hlavy u studentů - Kalium phosphoricum D 6 5
Bolest hlavy z nedostatku železa - Ferrum phosphoricum D 12 3
Bolest náhlá bodavá - Magnesium phosphoricum D 6 7
Bolest při doteku - Silicea D 12 11
Bolest středouší - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Bolest v krku - Ferrum phosphoricum D 12 3
Bolest v krku - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Bolest v krku - Kalium sulphuricum D 6 6
Bolest v kříži - Kalium phosphoricum D 6 5
Bolest v očích při předklonění hlavy - Natrium sulphuricum D 6 10
Bolesti hlavy - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Bolesti hlavy -  Silicea D 12 11
Bolesti hlavy po otřesu -  Natrium sulphuricum D 6 10
Bolesti hlavy po úderu - Natrium sulphuricum D 6 10
Bolesti hlavy u školáků - Calcium phosphoricum D 6 2
Bolesti kolem očí - Silicea D 12 11
Bolesti kolem spánků - Silicea D 12 11
Bolesti zhoršující se pohybem - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Bolesti zubů - Manganum sulphuricum 17
Bolestivé otoky kloubů - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Bolestivost u kořínků vlasů - Silicea D 12 11
Bradavice - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Bradavice - Kalium sulphuricum D 6 6
Bronchiální astma - Arsenum iodatum 24
Bronchitida - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Bušení srdce - Calcium phosphoricum D 6 2
Bušení srdce - Magnesium phosphoricum D 6 7
Cestovní horečka - Magnesium phosphoricum D 6 7
Citlivost na hluk - Silicea D 12 11
Citlivost na světlo - Silicea D 12 11
Cukání víček - Silicea D 12 11
Cukr zvýšený - Natrium phosphoricum D 6 9
Cukrovka - Natrium sulphuricum D 6 10
Cukrovka - Zincum chloratum 21
Čerstvé poranění - Ferrum phosphoricum D 12 3
Červený nos - Natrium sulphuricum D 6 10
Čpící pot - Kalium phosphoricum D 6 5
Degenerace krevních cév - Natrium phosphoricum D 6 9
Deprese - Calcium phosphoricum D 6 2
Deprese - Kalium phosphoricum D 6 5
Deprese z nervového přepětí  - Kalium phosphoricum D 6 5
Děti - bolesti hlavy u školáků - Calcium phosphoricum D 6 2
Děti - chronický katar střev - Arsenum iodatum 24
Děti - rachitis - Calcium fluoratum D 12 1
Děti - růstové bolesti - Calcium phosphoricum D 6 2
Děti - tetanie - Magnesium phosphoricum D 6 7
Detoxikace - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Detoxikace - Natrium sulphuricum D 6 10
Dětské nemoci - Ferrum phosphoricum D 12 3
Diabetes - Natrium sulphuricum D 6 10
Diabetes - Zincum chloratum 21
Dítě - depresivní a slabé - Silicea D 12 11
Dítě - slabé svaly a kůže - Silicea D 12 11
Dítě - vypadající staře - Silicea D 12 11
Dlouhé hojení ran - Silicea D 12 11
Dna - Calcium phosphoricum D 6 2
Ekzémy - Kalium sulphuricum D 6 6
Ekzémy vlhké - Arsenum iodatum 24
Enuréza noční - Natrium sulphuricum D 6 10
Epilepsie - Cuprum arsenicosum 19
Epiteliom - Kalium sulphuricum D 6 6
Favus (plísňové onemocnění hlavy) - Calcium phosphoricum D 6 2
Fibrinózní zánět pohrudnice - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Furunkuly - Calcium sulphuricum D 6 12
Fyzické přetížení - Ferrum phosphoricum D 12 3
Hemeroidy - Calcium fluoratum D 12 1
Hemeroidy - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Hleny pěnovité - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Hleny sklovité - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Hleny vodnaté - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Hleny vodové - Natrium sulphuricum D 6 10
Hleny zelenavé - Natrium sulphuricum D 6 10
Hleny žlutozelené - Natrium sulphuricum D 6 10
Hleny žlutozelené a hnisavé -  Calcium sulphuricum D 6 12
Hnilobné rány - Kalium phosphoricum D 6 5
Hnisající kořen zubu bez bolesti - Calcium sulphuricum D 6 12
Hnisající vřed - Silicea D 12 11
Hnisající zánět - Silicea D 12 11
Hnisání - Natrium phosphoricum D 6 9
Hnisavé puchýřky - Natrium phosphoricum D 6 9
Hnisavé záněty očí - Kalium sulphuricum D 6 6
Hnisavý bronchiální katar - Calcium sulphuricum D 6 12
Horečnaté onemocnění v počátku - Ferrum phosphoricum D 12 3
Hormonální poruchy -  Magnesium phosphoricum D 6 7
Hořká pachuť v ústech - Natrium sulphuricum D 6 10
Hořký pot - Natrium sulphuricum D 6 10
Hubnutí - Calcium phosphoricum D 6 2
Hubnutí - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Hubnutí - Lithium chloratum 16
Hubnutí a velká únava při plicní nemoci - Arsenum iodatum 24
Hypertenze - Kalium iodatum 15
Hysterie - Kalium phosphoricum D 6 5
Hysterie - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Cholesterol vysoký - Magnesium phosphoricum D 6 7
Cholesterol vysoký - Natrium phosphoricum D 6 9
Chrčení v průduškách hlenovité - Kalium sulphuricum D 6 6
Chronická bronchitida s žlutoz. hleny -  Calcium sulphuricum D 6 12
Chronická rýma s hnisavých výtokem - Calcium sulphuricum D 6 12
Chronická rýma s krvavou sekrecí - Calcium sulphuricum D 6 12
Chronická rýma s žlutohnědou sekrecí - Calcium sulphuricum D 6 12
Chronické a hnisavé záněty -  Calcium sulphuricum D 6 12
Chronické choroby kůže se svěděním - Kalium arsenicosum 13
Chronické kataru uší - Calcium carbonicum Hahnemanni 22
Chronické katary dýchacích cest - Calcium carbonicum Hahnemanni 22
Chronické katary očí - Calcium carbonicum Hahnemanni 22
Chronické katary slinic očí - Calcium carbonicum Hahnemanni 22
Chronické kožní choroby - Kalium arsenicosum 13
Chronické záněty - Kalium sulphuricum D 6 6
Chronicky katar střev u dětí - Arsenum iodatum 24
Chronický revmatismus - Calcium sulphuricum D 6 12
Chronický zánět mandlí - Calcium sulphuricum D 6 12
Chřipkové infekce - Natrium sulphuricum D 6 10
Chudokrevnost - Calcium phosphoricum D 6 2
Chudokrevnost - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Chudokrevnost - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Chudokrevnost - Manganum sulphuricum 17
Chuť na sladké - Natrium phosphoricum D 6 9
Chybné držení těla - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Infarkt srdce - Magnesium phosphoricum D 6 7
Iritace nervového systému - Kalium-aluminium sulphuricum 20
Ischias - Natrium phosphoricum D 6 9
Ischias - Silicea D 12 11
Ischias - Cuprum arsenicosum 19
Jasně červené vodnaté krvácení - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Játra - nemoci Magnesium phosphoricum D 6 7
Jazyk s bílým povlakem - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Jazyk s šedobílým povlakem -  Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Jazyk suchý - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Ječné zrno -  Calcium fluoratum D 12 1
Ječné zrno - Silicea D 12 11
Ječné zrno - Silicea D 12 11
Jedy přijaté dýcháním - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Jedy z léků - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Jedy z narkózy - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Jedy z potravin - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Jiskry a tečky před očima - Silicea D 12 11
Jiskry před očima - Silicea D 12 11
Karbunkuly - Calcium sulphuricum D 6 12
Kašel - Kalium sulphuricum D 6 6
Kašel hluboký a štěkavý - Calcium fluoratum D 12 1
Kašel hluboký a štěkavý - Ferrum phosphoricum D 12 3
Katar hltanu -  Natrium phosphoricum D 6 9
Katar horních cest dýchacích - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Katar horních cest dýchacích - Kalium sulphuricum D 6 6
Katar mandlí - Natrium phosphoricum D 6 9
Katar sliznic s vodnatým výměškem - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Katar žaludku a střev s tekutým průjm. -  Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Katar žaludku s bolestí a zvracením - Ferrum phosphoricum D 12 3
Katary všeho druhu - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Kazivost zubů - Calcium fluoratum D 12 1
Klimakterium -  Magnesium phosphoricum D 6 7
Kloubní potíže - Calcium fluoratum D 12 1
Kojenci - ekzém - Natrium phosphoricum D 6 9
Kojenci - kolika - Magnesium phosphoricum D 6 7
Kojenci - nadýmání - Magnesium phosphoricum D 6 7
Kojenci - novorozenecká kolika - Magnesium phosphoricum D 6 7
Kojenci - novorozenecká žloutenka -  Natrium sulphuricum D 6 10
Kojenci - prevence dehydratace - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Kojenci - špatně uzavřené fontanely - Calcium phosphoricum D 6 2
Kojenci - větry u chlapečků - Magnesium phosphoricum D 6 7
Kojení - málo mléka - Calcium phosphoricum D 6 2
Kojení - nedostatek mléka v šestinedělí - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Kojení - příliš mnoho mléka - Natrium sulphuricum D 6 10
Kolika bolestivá - Magnesium phosphoricum D 6 7
Kolika s nadýmáním - Kalium-aluminium sulphuricum 20
Kolika u dětí - Magnesium phosphoricum D 6 7
Kolikové bolesti při kataru střev - Cuprum arsenicosum 19
Kolikové bolesti při kataru žaludku - Cuprum arsenicosum 19
Kornatění tepen - Calcium fluoratum D 12 1
Kosti onemocnění - Calcium fluoratum D 12 1
Kosti onemocnění - Calcium phosphoricum D 6 2
Kožní alergie - Kalium sulphuricum D 6 6
Kožní vyrážky s výměšky - Natrium phosphoricum D 6 9
Kožní vyrážky vlhké - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Krevní výrony - Silicea D 12 11
Krvácení - Ferrum phosphoricum D 12 3
Krvácení dásní - Kalium phosphoricum D 6 5
Krvácení z nosu - Calcium phosphoricum D 6 2
Křeče - Calcium phosphoricum D 6 2
Křeče - Kalium arsenicosum 13
Křeče - Zincum chloratum 21
Křeče svalů - Cuprum arsenicosum 19
Křeče svalů v období růstu - Calcium phosphoricum D 6 2
Křeče u dětí - Magnesium phosphoricum D 6 7
Křeče všeho druhu - Magnesium phosphoricum D 6 7
Křečové žíly - Calcium fluoratum D 12 1
Kulaté vředy v ústech - Kalium phosphoricum D 6 5
Kulaté vředy v žaludku - Kalium phosphoricum D 6 5
Kurděje - Kalium phosphoricum D 6 5
Kuří oka - Calcium fluoratum D 12 1
Kůže křehká - Silicea D 12 11
Kůže na hlavě špatný stav - Kalium sulphuricum D 6 6
Kůže nečistá - Silicea D 12 11
Kůže suchá - Silicea D 12 11
Kůže tenká - Silicea D 12 11
Kyselé zvracení - Natrium phosphoricum D 6 9
Kyselina močová zvýšená - Natrium bicarbonicum 23
Ledvinové kameny - Natrium phosphoricum D 6 9
Lekavost - Silicea D 12 11
Letní průjem s horečkou - Ferrum phosphoricum D 12 3
Lhostejnost - Natrium sulphuricum D 6 10
Lišej - Natrium sulphuricum D 6 10
Lupy - Kalium sulphuricum D 6 6
Lupy - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Lymfatické uzliny zatvrdlé - Calcium fluoratum D 12 1
Lymfatické žlázy - nemoci Magnesium phosphoricum D 6 7
Lymfatické žlázy oteklé - Calcium carbonicum Hahnemanni 22
Malomyslnost po chřipce - Kalium phosphoricum D 6 5
Maniodepresivita - Lithium chloratum 16
Mastné výpotky - Natrium phosphoricum D 6 9
Mazlavé okraje víček - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Melancholie - Kalium phosphoricum D 6 5
Menstruace s potížemi - podat před a po Zincum chloratum 21
Menstruace silná - Calcium fluoratum D 12 1
Menstruace silná a zpožděná - Ferrum phosphoricum D 12 3
Menstruační potíže - Calcium phosphoricum D 6 2
Migrény - Magnesium phosphoricum D 6 7
Migrény - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Močové cesty - zánět Lithium chloratum 16
Mokvavé bércové vředy - Natrium sulphuricum D 6 10
Mozek podrážděný - Zincum chloratum 21
Mozoly - Calcium fluoratum D 12 1
Mrazení při nemoci - Ferrum phosphoricum D 12 3
Mrazení při zánětu - Ferrum phosphoricum D 12 3
Nadbytek kyseliny solné - Natrium phosphoricum D 6 9
Nadměrná bdělost - Calcium phosphoricum D 6 2
Nádorová onemocnění - Calcium fluoratum D 12 1
Nadýmání bolestivé - Kalium-aluminium sulphuricum 20
Nadýmání u dětí - Magnesium phosphoricum D 6 7
Náhlé bodavé bolesti - Magnesium phosphoricum D 6 7
Nachlazení a rýma - Ferrum phosphoricum D 12 3
Nachlazení s horečkou - Ferrum phosphoricum D 12 3
Náchylnost k infekcím - Ferrum phosphoricum D 12 3
Náchylnost k trombóze - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Nakyslý tělesný pach - Natrium phosphoricum D 6 9
Namodralé bělmo - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Následky chřipky - Kalium phosphoricum D 6 5
Následky očkování - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Natržení konečníku - Calcium fluoratum D 12 1
Natržení konečníku - Silicea D 12 11
Nebezpečí karcinomu - Silicea D 12 11
Nečistá pokožka - Natrium phosphoricum D 6 9
Nečistota kůže - Kalium sulphuricum D 6 6
Nedokrvení - Calcium phosphoricum D 6 2
Nedostatečné prokrvení - Natrium sulphuricum D 6 10
Nedostatek kyselin - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Nedostatek kyslíku - Ferrum phosphoricum D 12 3
Nedostatek mléka v šestinedělí - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Nehty křehké - Calcium fluoratum D 12 1
Nehty špatný stav - Kalium sulphuricum D 6 6
Nechuť k duševní práci - Kalium phosphoricum D 6 5
Nechuť k pohybu - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Nechutenství - Calcium phosphoricum D 6 2
Nechutenství - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Nechutenství - Kalium iodatum 15
Neklidný spánek - Silicea D 12 11
Nemoci vylučovacích orgánů - Natrium sulphuricum D 6 10
Nemoci žláz - Magnesium phosphoricum D 6 7
Nemocný výraz v obličeji - Kalium phosphoricum D 6 5
Nenasytný hlad - Magnesium phosphoricum D 6 7
Nepokoj - Calcium phosphoricum D 6 2
Nepokoj nohou při usínání - Silicea D 12 11
Nepokoj paží při usínání - Silicea D 12 11
Nepravidelná pigmentace - Kalium sulphuricum D 6 6
Nervová otupělost - Kalium phosphoricum D 6 5
Nervová slabost - Kalium phosphoricum D 6 5
Nervové poruchy - Calcium phosphoricum D 6 2
Nervové poruchy zraku - Kalium bromatum 14
Nervové vypětí - Kalium phosphoricum D 6 5
Nervový systém podráždění - Kalium-aluminium sulphuricum 20
Nervozita - Kalium phosphoricum D 6 5
Nervozita - Kalium arsenicosum 13
Nervózní chování - Magnesium phosphoricum D 6 7
Nervózní zjev - Magnesium phosphoricum D 6 7
Nervy oslabené - Kalium phosphoricum D 6 5
Neschopnost probrat se ráno - Silicea D 12 11
Nespavost - Kalium phosphoricum D 6 5
Nespavost - Calcium sulphuricum D 6 12
Nespavost - Kalium bromatum 14
Nespavost s nervozitou - Zincum chloratum 21
Neuralgie - Magnesium phosphoricum D 6 7
Neuralgie - Cuprum arsenicosum 18
Neurastenie - Kalium phosphoricum D 6 5
Neurastenie - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Neurodermitis - Kalium sulphuricum D 6 6
Nežity - Natrium phosphoricum D 6 9
Nežity - Silicea D 12 11
Nízká hladina krevního cukru - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Nízká střevní peristaltika - Magnesium phosphoricum D 6 7
Nízký krevní tlak - Ferrum phosphoricum D 12 3
Noční pocení - Silicea D 12 11
Noční pocení slané - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Noční pomočování - Natrium sulphuricum D 6 10
Nohy zapáchající - Silicea D 12 11
Nos páchnoucí - Kalium phosphoricum D 6 5
Nosní sekrece žlutobílá až žlutá - Kalium sulphuricum D 6 6
Novorozenecká kolika - Magnesium phosphoricum D 6 7
Novorozenecká žloutenka - Natrium sulphuricum D 6 10
Nucení k močení bez velkého výsledku - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Oběhové potíže - Calcium fluoratum D 12 1
Obezita - Natrium phosphoricum D 6 9
Obličej vodnatý a napuchlý - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Obličejová neuralgie - Magnesium phosphoricum D 6 7
Ochablá a tenká kůže - Silicea D 12 11
Ochablost kůže - Silicea D 12 11
Ochablost obličejového svalstva - Natrium phosphoricum D 6 9
Ochablost svalů na zádech - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Ochablost svalů při sportu - Ferrum phosphoricum D 12 3
Ochromení - Kalium arsenicosum 13
Omrzliny - Calcium phosphoricum D 6 2
Omrzliny - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Onemocnění jater - Kalium sulphuricum D 6 6
Onemocnění jater - Natrium sulphuricum D 6 10
Onemocnění jater - Kalium iodatum 15
Onemocnění kostí - Calcium fluoratum D 12 1
Onemocnění ledvin - Natrium sulphuricum D 6 10
Onemocnění ledvin s vodnatelností - Cuprum arsenicosum 19
Onemocnění močového měchýře - Natrium sulphuricum D 6 10
Onemocnění nehtů - Silicea D 12 11
Onemocnění nervů - Zincum chloratum 21
Onemocnění prudkého nástupu - Lithium chloratum 16
Onemocnění s bolestivými otoky - Lithium chloratum 15
Onemocnění se zatuhnutím kloubů - Lithium chloratum 16
Onemocnění štítné žlázy - Kalium bromatum 14
Onemocnění vaječníků - Kalium sulphuricum D 6 6
Onemocnění vlasů - Silicea D 12 11
Onemocnění zubů - Calcium fluoratum D 12 1
Onemocnění žlučníku - Natrium sulphuricum D 6 10
Opary - Calcium fluoratum D 12 1
Oslabená paměť - Kalium phosphoricum D 6 5
Oslabená schopnost myšlení - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Osteoporóza - Calcium phosphoricum D 6 2
Otok - Calcium fluoratum D 12 1
Otoky - Natrium sulphuricum D 6 10
Otoky lymfatických žláz - Calcium carbonicum Hahnemanni 22
Otoky vodnaté - Natrium sulphuricum D 6 10
Otrava krve - Kalium phosphoricum D 6 5
Otupělé svaly - Calcium phosphoricum D 6 2
Otupělost - Natrium sulphuricum D 6 10
Otupělost a nechuť - Kalium sulphuricum D 6 6
Otylost - Natrium phosphoricum D 6 9
Padání vlasů - Kalium sulphuricum D 6 6
Páchnoucí nohy - Silicea D 12 11
Pakostnice - Natrium phosphoricum D 6 9
Palčivá žízeň jako následek solení - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Pálení žáhy - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Pálení žáhy - Natrium phosphoricum D 6 9
Pálení žáhy - Natrium phosphoricum D 6 9
Paty praskliny - Calcium fluoratum D 12 1
Píchání v boku (ve slezině) - Magnesium phosphoricum D 6 7
Pijácký nos - Natrium sulphuricum D 6 10
Písařská křeč - Magnesium phosphoricum D 6 7
Píštěl v konečníku - Silicea D 12 11
Plešatost - Silicea D 12 11
Plicní záněty - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Plynatost - Natrium sulphuricum D 6 10
Pocení končetin - Silicea D 12 11
Pocit chladu na končetinách - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Pocit chladu na páteři - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Pocit chladu v hlavě - Silicea D 12 11
Pocit chladu v srdeční krajině - Silicea D 12 11
Pocit nejistoty - Magnesium phosphoricum D 6 7
Pocit plnosti - Kalium sulphuricum D 6 6
Pocit tíhy v nohou, hlavně v lýtku - Natrium sulphuricum D 6 10
Pocit úzkosti v krajině srdeční - Magnesium phosphoricum D 6 7
Pocit závratě - Kalium-aluminium sulphuricum 20
Pocit ztuhlé hlavy - Silicea D 12 11
Pocit, že je člověk "rozbitý" - Natrium sulphuricum D 6 10
Podrážděné nervy - Silicea D 12 11
Podráždění mozku - Kalium bromatum 13
Podráždění mozku - Zincum chloratum 21
Podráždění sliznic - Kalium bromatum 14
Podráždění ze starostí - Kalium phosphoricum D 6 5
Podrážděnost - Magnesium phosphoricum D 6 7
Podvýživa - Silicea D 12 11
Pohmožděniny - Ferrum phosphoricum D 12 3
Pokašlávání v noci - Calcium phosphoricum D 6 2
Pokles duševních schopností - Kalium phosphoricum D 6 5
Pokles tělesných schopností - Kalium phosphoricum D 6 5
Pokožka špatně prokrvená - Calcium phosphoricum D 6 2
Polypy - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Pomalu se hojící rány na kůži - Calcium sulphuricum D 6 12
Pomalý růst vlasů - Silicea D 12 11
Pomočování v noci - Natrium sulphuricum D 6 10
Popáleniny - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Popraskané rty - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Popudlivost - Natrium sulphuricum D 6 10
Porod - bolesti - Magnesium phosphoricum D 6 7
Porod - natržení hráze - Calcium fluoratum D 12 1
Porod - slabost - Kalium phosphoricum D 6 5
Poruchy krevního oběhu - Manganum sulphuricum 17
Poruchy krvetvorby - Calcium phosphoricum D 6 2
Poruchy látkové výměny - Natrium sulphuricum D 6 10
Poruchy látkové výměny u dětí - Natrium phosphoricum D 6 9
Poruchy prokrvení - Calcium phosphoricum D 6 2
Poruchy spánku u dětí - Calcium phosphoricum D 6 2
Poruchy spánku u kojenců - Calcium phosphoricum D 6 2
Poruchy spánku v dospívání - Calcium phosphoricum D 6 2
Poruchy srdečního rytmu - Magnesium phosphoricum D 6 7
Poruchy zraku nervového původu - Kalium bromatum 14
Poškození meziobratlových plotének - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Poškození z nadměrného solení - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Pot barví prádlo zeleně - Natrium sulphuricum D 6 10
Pot hořce chutnající - Natrium sulphuricum D 6 10
Pot palčivý - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Pot zapáchající - Silicea D 12 11
Potíže s játry a žlučí - Natrium sulphuricum D 6 10
Potíže s usínáním - Magnesium phosphoricum D 6 7
Potíže se zuby u dětí - Magnesium phosphoricum D 6 7
Potřeba alkoholu - Magnesium phosphoricum D 6 7
Potřeba čerstvého vzduchu - Kalium sulphuricum D 6 6
Potřeba pohybu - Silicea D 12 11
Potřeba pochutin - Magnesium phosphoricum D 6 7
Potřeba stimulace díky snížené imunitě - Calcium sulphuricum D 6 12
Praskání kloubů - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Praskání koutků úst - Calcium fluoratum D 12 1
Praskání rtů - Calcium fluoratum D 12 1
Prevence chřipky - Natrium sulphuricum D 6 10
Pro čištění krve - Calcium sulphuricum D 6 12
Pro detoxikaci organismu - Natrium sulphuricum D 6 10
Pro dobré spaní - večer - Calcium phosphoricum D 6 2
Pro dobrou aktivitu slinivky břišní - Natrium bicarbonicum 23
Pro elasticitu cév - Calcium fluoratum D 12 1
Pro elasticitu svalů - Calcium fluoratum D 12 1
Pro elasticitu tkání - Calcium fluoratum D 12 1
Pro elasticitu vazů - Calcium fluoratum D 12 1
Pro eliminaci jedů - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Pro hubnutí - Natrium phosphoricum D 6 9
Pro hubnutí - Silicea D 12 11
Pro hubnutí - Kalium arsenicosum 13
Pro chuť k jídlu - Kalium iodatum 15
Pro krvetvorbu - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Pro krvetvorbu - Calcium sulphuricum D 6 12
Pro látkovou výměnu - Magnesium phosphoricum D 6 7
Pro míchu - Zincum chloratum 21
Pro mozek - Zincum chloratum 20
Pro obnovu buněk - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Pro ochranu před zlomeninami - Magnesium phosphoricum D 6 7
Pro podporu činnosti jater - Kalium sulphuricum D 6 6
Pro podporu detoxikace -  Kalium sulphuricum D 6 6
Pro podporu krvetvorby - Calcium phosphoricum D 6 2
Pro podporu látkové výměny - Calcium sulphuricum D 6 12
Pro podporu trávení - Kalium iodatum 15
Pro podporu vylučování - Kalium sulphuricum D 6 6
Pro podporu výměny látkové - Calcium phosphoricum D 6 2
Pro posílení paměti - Kalium phosphoricum D 6 5
Pro povzbuzení mozkové činnosti - Kalium iodatum 15
Pro povzbuzení srdeční činnosti - Kalium iodatum 15
Pro probuzení - ráno - Calcium phosphoricum D 6 2
Pro redukci kyseliny močové v krvi - Silicea D 12 11
Pro regeneraci - Calcium phosphoricum D 6 2
Pro regeneraci nervových buněk - Kalium phosphoricum D 6 5
Pro regulaci vody - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Pro regulaci zapáchajícího potu - Silicea D 12 11
Pro rekonvalescenci - Calcium phosphoricum D 6 2
Pro snížení cholesterolu - Magnesium phosphoricum D 6 7
Pro snížení kyselosti krve - Natrium phosphoricum D 6 9
Pro spalování tuků - Natrium phosphoricum D 6 9
Pro stavbu chrupavky - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Pro stavbu kostí - Magnesium phosphoricum D 6 7
Pro uklidnění - Calcium phosphoricum D 6 2
Pro uvolňování hlenu v dých. cestách - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Pro vylučování jedů z těla - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Pro vylučování močových substancí - Natrium bicarbonicum 23
Pro vylučování produktů vým. látkové - Natrium phosphoricum D 6 9
Pro výměnu látkovou - Natrium bicarbonicum 23
Pro výživu nervů - Magnesium phosphoricum D 6 7
Pro výživu svalových vláken - Magnesium phosphoricum D 6 7
Pro zpevnění kostí - Calcium phosphoricum D 6 2
Pro zpomalení stárnutí - Magnesium phosphoricum D 6 7
Problémy s kůží - Kalium arsenicosum 13
Problémy s trávením - Natrium sulphuricum D 6 10
Propadlé spánky - Kalium phosphoricum D 6 5
Proti infarktu - Magnesium phosphoricum D 6 7
Průjem - Ferrum phosphoricum D 12 3
Průjem bolestivý kolikový - Magnesium phosphoricum D 6 7
Průjem hlenovitý vodnatý - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Průjem tekutý s bolestí - Magnesium phosphoricum D 6 7
Průjem vodnatý - Kalium arsenicosum 13
Přecitlivělé nervy - Silicea D 12 11
Předčasné stárnutí - Silicea D 12 11
Předčasné stárnutí - Calcium carbonicum Hahnemanni 22
Předčasné stárnutí kůže - Calcium fluoratum D 12 1
Předčasné šedivění vlasů - Kalium phosphoricum D 6 5
Předčasné šedivění vlasů - Silicea D 12 11
Předčasné vrásky - Silicea D 12 11
Přechodná ztráta paměti - Kalium phosphoricum D 6 5
Při pocitu překyselení - Natrium phosphoricum D 6 9
Při přílišném solení - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Příliš tuhá svalovina na končetinách - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Přílišné slinění - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Příušnice - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Puchýře po spálení - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Pulzující bolest v konečcích prstů - Ferrum phosphoricum D 12 3
Pulzující bolest v noze - Ferrum phosphoricum D 12 3
Pulzující bolest v uších - Ferrum phosphoricum D 12 3
Pulzující bolest v zubech - Ferrum phosphoricum D 12 3
Pupínky na kůži - Silicea D 12 11
Rachitida u dětí - Calcium fluoratum D 12 1
Rachitis - Calcium phosphoricum D 6 2
Rachitis - Silicea D 12 11
Ranní ochablost - Silicea D 12 11
Rány špatně se hojící - Natrium phosphoricum D 6 9
Regulace acidobazické rovnováhy - Natrium phosphoricum D 6 9
Regulace osmotického tlaku - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Regulace výměny látkové - Kalium sulphuricum D 6 6
Revmatická postižení kloubů - Natrium sulphuricum D 6 10
Revmatické bolesti kloubů - Kalium sulphuricum D 6 6
Revmatické kloubní potíže - Kalium iodatum 15
Revmatické potíže - Natrium sulphuricum D 6 10
Revmatické potíže stěhovavé - Manganum sulphuricum 16
Revmatismus - Calcium phosphoricum D 6 2
Revmatismus - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Revmatismus - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Revmatismus - Natrium phosphoricum D 6 9
Revmatismus s bolestivými otoky - Lithium chloratum 16
Revmatismus se zatuhnutím kloubů - Lithium chloratum 16
Rozklad kostí - Silicea D 12 11
Rozšíření cév - Silicea D 12 11
Roztěkanost - Silicea D 12 11
Růstové bolesti u dětí - Calcium phosphoricum D 6 2
Rychlá únava - Calcium phosphoricum D 6 2
Rýma - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Rýma - Arsenum iodatum 24
Řídnutí kostí - Calcium phosphoricum D 6 2
Řitní píštěle - Calcium sulphuricum D 6 12
Selhání myšlení - Kalium phosphoricum D 6 5
Septické stavy - Kalium phosphoricum D 6 5
Silná rýma s kýcháním v záchvatech - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Skladba krve - Kalium iodatum 15
Skleslost - Natrium sulphuricum D 6 10
Sklíčenost - Kalium phosphoricum D 6 5
Sklon k tvorbě krevních výronů - Silicea D 12 11
Sklon ke zlomeninám - Magnesium phosphoricum D 6 7
Skrofulóza - Natrium phosphoricum D 6 9
Slabá paměť - Calcium sulphuricum D 6 12
Slabá vaziva - Silicea D 12 11
Slabé plíce - Calcium phosphoricum D 6 2
Slabost - Kalium arsenicosum 13
Slabost po chřipce - Kalium phosphoricum D 6 5
Slabost srdečního svalu - Calcium phosphoricum D 6 2
Slabost srdečního svalu - Kalium phosphoricum D 6 5
Slabost střev se zácpou - Kalium phosphoricum D 6 5
Slabost svalů - Ferrum phosphoricum D 12 3
Slabost zraku - Silicea D 12 11
Slaná chuť v ústech - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Slezina - nemoci - Magnesium phosphoricum D 6 7
Slinění - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Slinivka břišní potíže - Natrium bicarbonicum 22
Sliznice suchá - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Slizniční afekce nosu - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Slizniční afekce střev - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Slizniční afekce úst - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Slizniční afekce žaludku - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Slzení - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Smutek - Kalium phosphoricum D 6 5
Spalničky - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Spánek bez osvěžení - Silicea D 12 11
Srdeční steatóza - Natrium phosphoricum D 6 9
Stará zranění - Natrium sulphuricum D 6 10
Stárnutí předčasné - Calcium carbonicum Hahnemanni 21
Stárnutí zřetelné - Magnesium phosphoricum D 6 7
Stav slabosti - Kalium arsenicosum 13
Stav únavy - Manganum sulphuricum 17
Stav vyčerpanosti - Calcium phosphoricum D 6 2
Stísněnost v uzavřeném prostoru - Kalium sulphuricum D 6 6
Stolice zapáchající - Kalium phosphoricum D 6 5
Strach a úzkost - Calcium phosphoricum D 6 2
Strach při horečce - Kalium phosphoricum D 6 5
Strach ze zkoušek - Magnesium phosphoricum D 6 7
Strupy žlutobílé - Calcium phosphoricum D 6 2
Střevní potíže ze zadržených plynů - Magnesium phosphoricum D 6 7
Studená špička nosu - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Suchá pálící oční spojivka - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Suchý dráždivý kašel - Ferrum phosphoricum D 12 3
Svalová slabost - Kalium phosphoricum D 6 5
Svalové křeče - Cuprum arsenicosum 19
Svalový třes a křeče - Magnesium phosphoricum D 6 7
Svědění kůže - Natrium sulphuricum D 6 10
Svrbění - Calcium phosphoricum D 6 2
Sžíravé pálení - Calcium fluoratum D 12 1
Šedivění vlasů - Silicea D 12 11
Šedý zákal - Calcium phosphoricum D 6 2
Škytavka - Magnesium phosphoricum D 6 7
Šlachy natažené - Calcium fluoratum D 12 1
Šlachy natržené - Calcium fluoratum D 12 1
Špatné hojení ran - Silicea D 12 11
Špatný tělesný stav z podvýživy - Silicea D 12 11
Štítná žláza - nemoci - Magnesium phosphoricum D 6 7
Štítná žláza - nemoci - Kalium bromatum 14
Štítná žláza zklidnění - Calcium fluoratum D 12 1
Šupinatění pokožky - Kalium sulphuricum D 6 6
Šupiny v obličeji - Calcium fluoratum D 12 1
Tečky před očima - Silicea D 12 11
Těhotenství - Calcium phosphoricum D 6 2
Těhotenství - nevolnost - Magnesium phosphoricum D 6 7
Těhotenství - posílení zubů - Calcium fluoratum D 12 1
Těhotenství - ranní zvracení - Natrium sulphuricum D 6 10
Tekutina v břišní dutině - Natrium sulphuricum D 6 10
Tekutina v osrdečníkové dutině - Natrium sulphuricum D 6 10
Tělesný pach nakyslý - Natrium phosphoricum D 6 9
Tetanie u dětí - Magnesium phosphoricum D 6 7
Tlak v žaludku - Kalium sulphuricum D 6 6
Touha po sladkostech - Silicea D 12 11
Trávení s bolestmi v břiše - Natrium sulphuricum D 6 10
Trávící problémy - Natrium sulphuricum D 6 10
Tréma - Magnesium phosphoricum D 6 7
Trudovitost - Natrium phosphoricum D 6 9
Třesavka při nemoci - Ferrum phosphoricum D 12 3
Tukové uzliny pod kůží - Calcium fluoratum D 12 1
Tvorba kostního svalku - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Uhry - Natrium phosphoricum D 6 9
Uhry - Silicea D 12 11
Únava - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Únava po chřipce - Kalium phosphoricum D 6 5
Únava při sportu - Ferrum phosphoricum D 12 3
Únava z nedostatku kyslíku - Ferrum phosphoricum D 12 3
Únavový syndrom - Manganum sulphuricum 17
Usínání - potíže - Magnesium phosphoricum D 6 7
Úzkost - Kalium phosphoricum D 6 5
Úzkost - Magnesium phosphoricum D 6 7
Váček zubu - Calcium sulphuricum D 6 12
Vápěnatění tepen - Calcium fluoratum D 12 1
Vášeň pro sladké - Natrium phosphoricum D 6 9
Vášeň pro sladké - Silicea D 12 11
Vazy natržené - Calcium fluoratum D 12 1
Vegetativní dystonie - Magnesium phosphoricum D 6 7
Velké póry v kůži kolem nosu a brady - Natrium phosphoricum D 6 9
Věnčité cévy - nemoci - Magnesium phosphoricum D 6 7
Větry u chlapečků - Magnesium phosphoricum D 6 7
Vlasy - roztřepené konečky - Calcium fluoratum D 12 1
Vlasy bolestivé u kořínků - Silicea D 12 11
Vlasy lámavé a roztřepané - Silicea D 12 11
Vlasy pomalý růst - Silicea D 12 11
Vlasy silně se mastící - Natrium phosphoricum D 6 9
Vlasy špatný stav - Kalium sulphuricum D 6 6
Vlasy vypadávání - Silicea D 12 11
Vlčí hlad - Magnesium phosphoricum D 6 7
Vlhké ruce - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Vnitřní neklid - Magnesium phosphoricum D 6 7
Vodnatá nosní sekrece - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Vodnatelnost při chorobách ledvin - Cuprum arsenicosum 19
Vodnatý obličej napuchlý - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Vrásky kolem očí - Silicea D 12 11
Vrásky na horních víčkách - Calcium fluoratum D 12 1
Vrásky na spodních víčkách - Calcium fluoratum D 12 1
Vrzání kloubů - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Vyčerpání - Natrium sulphuricum D 6 10
Vyčerpání - Lithium chloratum 16
Vyčerpanost po chřipce - Kalium phosphoricum D 6 5
Vyčerpanost s hubnutím při vlčím hladu - Calcium sulphuratum 17
Výměšky pěnovité - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Výměšky sklovité - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Výměšky vodnaté - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Vymknutí kotníku opakované - Calcium fluoratum D 12 1
Vypadávání vlasů - Silicea D 12 11
Vyrážka - Natrium sulphuricum D 6 10
Vyrážka naplněná krvavou tekutinou - Kalium chloratum (muriaticum) D 6 4
Vysoká teplota nad 38,5 °C - Kalium phosphoricum D 6 5
Vyvrtnutí kloubu - Ferrum phosphoricum D 12 3
Zácpa - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Zácpa - Kalium-aluminium sulphuricum 19
Začátek chřipky - Natrium sulphuricum D 6 10
Začínající nachlazení - Ferrum phosphoricum D 12 3
Záchvaty kýchání - Natrium chloratum (muriaticum) D 6 8
Záchvaty slabosti - Calcium phosphoricum D 6 2
Zajizvování ran - Silicea D 12 11
Zakrslost - Calcium phosphoricum D 6 2
Zánět hltanu - Natrium phosphoricum D 6 9
Zánět jater - Kalium sulphuricum D 6 6
Zánět ledvin - Kalium sulphuricum D 6 6
Zánět ledvin - Calcium sulphuricum D 6 12
Zánět mandlí - Natrium phosphoricum D 6 9
Zánět mandlí chronický - Calcium sulphuricum D 6 12
Zánět močového měchýře - Natrium phosphoricum D 6 9
Zánět močového měchýře - Calcium sulp
<

bachovy esence

VOLEJTE 

724 821 700

K Vaší objednávce ZDARMA!

Bachovy květové esence

PODPORUJEME:

Bachovy esence

PODPORUJEME PROJEKT ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

"POŠLI ŠPUNTA DO ŠKOLY"

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info