BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

Bachovy květové esence

Přírodní kosmetika

Zpět

POZVÁNKA "HOMOCYSTEIN" 10.2.2015 Praha

Přidal: Přidáno: 03.02.2015 10:50:49 Počet shlédnutí: 1732

03 Únor 2015

POZVÁNKA "HOMOCYSTEIN" 10.2.2015 Praha

Pozvánka na tiskovou konferenci

TK o změnách v péči o zdraví, které se budou spojovat s vydáním

knihy „Homocystein, civilizační choroby a biochemické zdraví"
se koná dne 10. 2. 2015 v Autoklubu ČR, Opletalova 29, v salonku
AERO V 10.30 hod.


TK moderuje Mgr. Oldřich Hlinka
Teze pro TK přednesou: MUDr. Karel Erben, primář poradny
civilizačních chorob v Praze 7, Dukelských hrdinů 17, autor Obecné teorie
vzniku civilizačních chorob a autor právě vydávané knihy.
RNDr. Jitka Hořejšová, autorka pojmu BIOCHEMICKÉ ZDRAVÍ.
Vše, co bude v programu vyřčeno, se týká výhradně segmentu civilizačních
chorob a nijak se nedotýká chirurgických oborů a urgentní medicíny.


P R O G R A M:
Stav našeho zdravotnictví dnes: Negativní marketing, jehož provádění se ujali lékaři,
zatlačil objev příčiny civilizačních chorob mimo možnost jeho využití ve zdravotnictví.
Prevence se stala nežádoucím pojmem. Lékaři přijali způsob léčení, který napomáhá
udržovat špatný zdravotní stav populace. Předepisují téměř výhradně chemickými léky,
které potlačují pouze příznaky nemocí a neléčí jejich příčinu. To je nehumánní a neúnosně
to prodražuje péči o zdraví. Lékařská věda nabídla řešení, které zdravotnictví nevyužívá.
Začátek nového dění: 20 let omezovalo zdravotnictví svoji činnost na zajišťování odbytu
chemických léků. Dnes přichází bez ohlášení posun paradigmatu. Jakoby s nebe spadla
možnost orientovat zdravotnictví na zlepšování zdravotního stavu populace
a na omezování zbytečných finančních ztrát.
Hlavním bodem TK je zpráva o zhroucení překážek, které až dosud bránily jakékoli
racionalizaci v hlavním segmentu činnosti zdravotnictví – v léčení civilizačních
chorob:
Co nás čeká udělat po přednesené zprávě a co se stane:
Do medicíny se zavádí pojem BIOCHEMICKÉ ZDRAVÍ. Je to předpoklad
pro dlouhodobě dobrý zdravotní stav jednotlivců i celé populace.
Lékařské učebnice je třeba doplnit o záměrně vynechané informace. „Vynechávky"
sloužily tomu, aby neexistovaly podklady pro zavedení prevence civilizačních chorob.
Zdravotní pojišťovny budou muset přehodnotit, jakou péči platit a jakou ne. Úhrady by
měly směřovat k podpoře zlepšování zdravotního stavu populace.
Ve zdravotnické politice by se mělo uplatnit strategické uvažování o poslání a náplni péče
o zdraví a zájem občana být zdráv by se měl povýšit na první místo v této strategii.
V legislativní oblasti bude třeba projednat zrušení zákona 273/2011 kvůli protiústavnosti
a zkvalitnit formulování práva na zdraví v Ústavě (§ 31 v LPS).
Bude možné výrazně zlepšit platy v celém zdravotnictví, nejen u lékařů. Pro některé
lékaře bude mínusem zvýšení hrozby žalob za zanedbání péče.
Zlepšení zdravotního stavu populace může být velmi rychlé. Promítne se do vzniku
nových možností v koncipování důchodové reformy.
Proč se toto vše v naší společnosti dosud nevyužívá, vysvětluje jednoduše konspirační
teorie a podezření na mohutnou korupci.
Pacienti našli prozatímní řešení v „Paralelní péči o zdraví". Sami se naučili, jak civilizační
choroby léčit kauzálně a poskytují tuto péči druhým.
Může dojít k souběhu „posunu paradigmatu" a dlouhodobého programu MZDR „Zdraví
2020". Součástí ministerského programu by mělo být i omezování výskytu civilizačních
chorob obdobně, jako to navrhuje kniha. Témata jsou obecně stejná, náplně a lhůty
realizace jsou zatím diametrálně odlišné.

Diskuse

(0 komentářů)
Žádné komentáře

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info